تاریخ های موجود TOEFL iBT® Test - آموزشگاه علامه سخن

تاریخ های موجود TOEFL iBT® Test

تاریخ های موجود  TOEFL iBT® Test

تاریخ های باز و قابل ثبت نام آزمون های تافل در این مرکز درسال 2019 و 2020 ( اپدیت شده روزانه)

 

 

 

Center

Date

City

Allameh Sokhan

October 26

Tehran

Allameh Sokhan

9 November

Tehran

Allameh Sokhan

7 December

Tehran

Allameh Sokhan

14 December

Tehran

Allameh Sokhan

21 December

Tehran

Allameh Sokhan

4 January

Tehran

Allameh Sokhan

11 January

Tehran

Allameh Sokhan

18 January

Tehran

Allameh Sokhan

1 February

Tehran

Allameh Sokhan

7 March

Tehran