کارت هدیه Special card - آموزشگاه علامه سخن

کارت هدیه Special card

کارت هدیه     Special card

کلیه افرادی که از طریق موسسه علامه سخن آزمون رسمی تافل را ثبت نام می نماییند یک کارت هدیه جهت ثبت نام در آزمون آزمایشی تافل دریافت می نماییند