دوره تربیت مدرس TRC - آموزشگاه علامه سخن

دوره تربیت مدرس TRC

دوره تربیت مدرس TRC

الف – تربیت مدرس دوره های عمومی

     ایندوره برای افراد علاقه مند به تدریس زبان که فارغ التحصیل رشته آموزش زبان نیستند ارائه میگردد..

تدریس زبان علاوه بر آگاهی از آخرین نظریه های آموزشی نیازمند کسب مهارت و توجه عمیق به نیازهای فراگیران و نیز مشکلات و چالشهای پیش روی آموزش میباشد. در این دوره علاوه بر آموزش نظریه های علمی شیوه اموزش راهکارهای عملی رفع چالشها و مدیریت کلاس درس آموزش داده میشود. کسانیکه در این دوره ها موفق به پایان رساندن و کسب نتیجه لازم گردند در پایان دوره به دریافت گواهی بهمراه توصیه نامه جهت تدریس در موسسات نائل میگردند. همچنین از میان همین اساتید تعدادی برای کادر آموزشی موسسه جذب میشوند.

ب – تربیت مدرس دوره های تخصصی

تدریس در دروه ای تخصصی IELTS، TOEFL و GRE نیازمند شناخت و تخصصی ویژه است که بعنوان دوره تکمیلی دوره پیشین تربیت مدرس میباشد.

آزمون و مصاحبه ورودی دوره های تربیت مدرس

کلیه متقاضیان شرکت در دوره های تربیت مدرس باید در آزمون کتبی و مصاحبه ورودی شرکت نمایند.

افرادی که با موفقیت از این آزمون بیرون آیند میتوانند در دوره های تربیت مدرس شرکت جویند.

ثبت نام آزمون ورودی

 • فرم ثبت نام
 • شرایط و مقررات امتحان
 • محتوای آزمون
 • جدول سالانه آزمونها

برنامه درسی و جدول برنامه تربیت مدرس دوره های عمومی

 • مبانی نظریه های کاربردی در آموزش
 • مقایسه تطبیقی رویکرد های آموزشی
 • روانشناسی کاربردی در آموزش
 • آشنایی با چهارچوب معیار ضابط اروپا
 • شیوه های ارزشیابی و گزینش کتب آموزشی
 • تئوری آزمون و سنجش پیشرفت
 • بررسی آزمونهای استاندارد دانشگاه کمبریج انگلستان و سازمان ETS آمریکا در حوزه زبان عمومی

کلیات مباحث تربیت مدرس دوره های تخصصی

آشنایی با مبانی علمی زیرساخت ها و مقایسه تطبیقی رویکردهای هر یک از آزمونهای بین المللی - ساختار کلی و موضوعی آزمونها – روش تدریس هر یک از بخشهای آزمونی – شناخت منابع آموزشی – گزینش و تدوین منابع آموزشی – کارگاههای آموزشی