دوره های GRE® Tests - آموزشگاه علامه سخن

دوره های GRE® Tests

دوره های GRE® Tests

 

دوره های موضوعی پیوسته                                               

Allamehsokhan integrated course for the GRE®Test

 

 

مدت ترم به هفته

مدت ترم به ساعت

تعداد جلسه

عنوان دوره

5

90

20

verbal

5

90

20

Quantitative

5

90

20

Writing

 

 

بیشتر در مورد GRE بخوانید:

از سال 1949 آزمون Test®GREیا Graduate Record Examination بعنوان شرط ورود به تحصیلات تکمیلی در آمریکا تعیین گردید.  این آزمون در ابتدا برای هر رشته ای جداگانه و اختصاصی طراحی شده بود. اما اکنون نسخه عمومی آن از سال 2011 بصورت اینترنتی بطور وسیعی از سوی اکثر دانشگاههای حتی غیر آمریکایی مورد درخواست است.  

  جدول سالانه برگزاری دوره ها در سال 95