معرفی دوره های مکالمه ترمیک - آموزشگاه علامه سخن

معرفی دوره های مکالمه ترمیک

معرفی دوره های مکالمه ترمیک

دوره مکالمه زبان و یا General English

این دوره ویژه علاقه مندان به فراگیری زبان با انگیزه های شخصی میباشد. هدف این دوره آموزش و توانمند سازی افراد به استفاده و مکالمه به زبان انگلیسی درحد نیازهای عادی و روزمره میباشد.

 

 

ویژگی دوره آموزشی ترمیک

 

با توجه به گسترش و سهولت ارتباطات در سطح بین المللی و در همه عرصه های زندگی، فراگیری زبان به یک نیاز مبرم و غیر قابل انکاری تبدیل شده است از اینرو همه افراد در میان همه گروههای سنی و اجتماعی بدنبال فراگیری زبان برای بهره مندی حداکثری به منظور ارتقاء سطح زندگی خویش، میباشند. از اینرو یکی از ویژگی های دوره های مکالمه میبایستی تامین نیاز علاقه مندان در همین عرصه باشد.

 

نیاز محوری این افراد امکان گفتگوی شفاهی با دیگران میباشد. دوره مکالمه زبان به همین دلیل و با همین هدف طراحی و اجرا میشود. یعنی در پایان هر دوره فراگیران قادر به کسب سطحی ازتوانایی های طبقه بندی شده خود در برقراری ارتباط شفاهی خواهند شد.

 

یکی دیگر از ویژگی های مهم دوره محتوای آموزشی روزآمد ، عینی و موضوعات واقعی که نیازهای متنوع فراگیران زبان را پاسخ دهد میباشد.

 

موسسه علامه سخن با توجه به همین اصل در گزینش و تدوین متون و مواد آموزشی، اصل را بر تقویت مکالمه شفاهی و توانمند سازی زبان آموزان در برقراری ارتباطات بلادرنگ و روان بنا نهاده است.

 

در مورد دوره های General English بیشتر بخوانید:

 

آموزش زبان بعنوان مهمترین و اصلی ترین زیرمجموعه با حوزه زبانشناسی ارتباطی ارگانیک و زنده دارد. موسسات و گروههای آموزش زبان در ایفای رسالت علمی خود باید از این ارتباط شناخت و درک درستی داشته باشند. زبان آموزان بعنوان ذینفعان آموزش نیز بایستی با این مقولات آشنا شده تا هم با اهداف آموزشی زبان آشنا شده و نقشه راه فراگیری زبان را بدرستی درک کنند و هم بتوانند به ارزیابی دقیق موسسات و گروههای آموزشی که در این حوزه فعالیت دارند، بپردازند.

 

دانشگاه کمبریج انگلستان بعنوان قدیمی ترین نهاد علمی از دیرباز در این حوزه نقش رهبری و تدوین مبانی علمی را عهده دار بوده است. به همت و محوریت دانشگاه کمبریج شورایی در اروپا تشکیل و تاسیس گردید که وظیفه تدوین و دستیابی به ضوابطی که آموزش زبان را از یکطرف ساماندهی نموده و از طرف دیگر معیارها و ضوابط دقیق علمی برای تقسیم بندی سطوح آموزش زبان در سطح بین المللی ارائه نماید. از دستاوردها این تلاش قابل تقدیر همانا تدوین سطوح علمی – آموزشی زبان بنام چهارجوب معیار ضابط اروپا میباشد که همه تدوین گران دوره های آموزشی زبان برای همه زبانهای زنده دنیا از ان پیروی مینمایند.

 

بر اساس این چهارچوب سطوح آموزشی به پنج سطح آموزش تقسیم میشوند

 

1- ابتدایی یا Elementary 2- پیشا متوسطه یا Pre- intermediate3- متوسطه یا intermediate 4- پسا متوسطهیاUpper intermediate 5- پیشرفته یا Advanced

 

هر یک از این سطوح، سطحی از نیازهای افراد، در برقراری ارتباط با دیگران هم در سطح فردی و هم در سطح جمعی و هم در حوزه های اجتماعی و هم در حوزه های حرفه ای و شغلی را تبین و تعریف مینماید.

دوره های آموزشی کارآمد دوره هایی هستند که بر اساس این ضوابط تدوین و انتشار یافته باشند. از اینرو گزینش و تطبیق محتوای آموزشی دوره ها با این ضوایط و نیز ارزیابی شیوها و رویگردهای آموزشی مبتنی بر اخرین نظریه هاو یافته های علمی زبانشناختی امری تخصصی است که موسسات و گروههای آموزشی باید مسئولانه بنفع زبان آموزان خود را بدان متعهد نمایند. زبان آموزان نیز باید با آگاهی و شناخت و اطمینان از تعهد موسسات و گروههای آموزشی در ایفای این مهم مسیر موفقیت خود را ترسیم نمایند.