دوره ترمیک - آموزشگاه علامه سخن

دوره ترمیک - آموزشگاه علامه سخن

معرفی دوره های مکالمه ترمیک

دوره مکالمه زبان و یا General English این دوره ویژه علاقه مندان به فراگیری زبان با انگیزه های شخصی میباشد. هدف این دوره آموزش و توانمند سازی افراد به استفاده…

رزرو آزمون تعیین سطح- ثبت نام کلاس

  دوره مکالمه ترمیک ازمبتدی تا پیشرفته در 5 سطح ارائه میگردد بنابراین متقاضیان پس از تعیین سطح در یکی از سطوح مناسب اموزشی خود ثبت نام مینمایند. کلیه علاقه…

جدول زمانبندی دوره ترمیک برای

  فروردین   تیر   مهر   دی شنبه   5 12 19 26   شنبه   3 10 17 24   شنبه 1 8 15 22 29   شنبه…

کلاس های خصوصی

این کلاسها ویژه افرادی است که بدلیل نیاز ویژه مایل به استفاده از کلاسهای ترمیک نمیباشند بصورت یک به یک تشکیل میگردد. این افراد نیز پس از تعیین سطح میتوانند…

کلاس های نیمه خصوصی

کلاسهای نیمه خصوص ویژه گروه افرادی هست که بصورت گروهی و به شکل یک یا حداکثر چهار نفر همسطح تشکیل میگردد. درخواست کلاس نیمه خصوصی