<

آزمون TEST DaF

آزمون زبان آلماني براي داوطلبان خارج از آلمان است كه قصد تحصيل در آلمان را دارند و يا نياز به ارائه مدركي دال بر تسلط به زبان آلماني دارند.

اين آزمون به صورت متمركز در مركز انستيتو تست داف واقع در شهر هاگن آلمان طراحي و تصحيح مي گردد و در 80 كشور جهان بطور هم زمان

در مراكز رسمي و مجاز براي اين آزمون برگذار مي گردد. تمامي شركت كنندگان در اين آزمون به سؤالات يكسان پاسخ مي دهند كه اين پاسخها توسط افراد دوره ديده مورد ارزشيابي و تصحيح قرار مي گيرد.

 

نتايج آزمون به سطحهاي زير دسته بندي مي شود:

 

سطح تست داف 5 (TDN 5)

 

سطح تست داف 4 (TDN 4)

 

سطح تست داف 3 (TDN 3)

 

اين دسته بندي معادل سطح B 2.1 تا C.1.2  مربوط به چهارچوب مشترك تعيين شده براي زبان هاي شوراي اروپا است.

براي پذيرش در يك مركز آموزش عالي آلمان نياز به قبولي در چه سطحي است؟

در صورتي كه شما در هر بخش امتحاني سطح تست داف 4 (TDN 4) را كسب نماييد، عملا” مانعي بر سر راه ورود به دانشگاهنخواهيد داشت.

(طبعا” مي بايست ديگر پيش شرطهاي حقوقي و تخصصي نيز برآورده كنيد.)

اگر مهارتهاي شما در سطح تست داف 5 (TDN 5) باشد معلومات زبان آلماني شما حتي بيش از آن چيزي خواهد بود كه از شما انتظار مي رود.

در بعضي مراكز آموزش عالي آلمان و برخي رشته هاي خاص كسب سطوحي پايين تر از تست داف 4 (TDN 4) نيز براي ورود به دانشگاه

كافي مي باشد . ضوابط پذيرش دانشجو را هر مركزي بطور مستقل و انحصاري تعيين مي نمايد، لذا الزامي است پيش از درخواست پذيرش درباره سطح مورد نياز در دانشگاه مربوطه اطلاعات لازم را كسب نماييد. پاره اي از مراكز آموزش عالي اينگونه اطلاعات را در سايت اينترنتي خود اعلام مي دارند. كارنامة آزمون تست داف براي تمامي مراكز آموزش عالي آلمان معتبر است. اگر در تمامي بخشهاي آزمون موفق به كسب حداقل سطح تست داف 4 (TDN 4) شويد ، قادر خواهيد بود در همة مراكز آموزشي آلمان مشغول به تحصيل شويد.

 

(ديگر مدارك پيش نياز براي پذيرش شما نيز بايد از طرف آن مركز مورد قبول قرار گيرد.)

 

اينكه نتايج پايينتر از سطح تست داف 4 (TDN 4) براي اخذ پذيرش از دانشگاهي قبول گردد، بستگي به همان دانشگاه، رشته مورد نظر و مدت دورة تحصيل دارد.

 

–  مضمون تمامي بخشهاي آزمون تست داف مربوط به مطالب علمي مورد نياز، مسائل روزمرة مراكز آموزش عالي و دورة تحصيلي مي باشد.

در نتيجه تست داف مهارتهاي لازم در زبان آلماني را براي تحصيل در دانشگاههاي آلمان مي آزمايد.

– آزمون تست داف از بخشهاي خواندن و درك مفهوم، شنيدن و درك مفهوم، نگارش و سرا نجام گويش به زبان آلماني تشكيل شده است كه هر

 

كدام به طور جداگانه ارزيابي مي شوند. از اين رو در كارنامة صادر شده هر چهار نتيجه مربوط به آزمون قيد مي شود. بدين ترتيب مي توانيد ارزيابي دقيقي از مهارتهاي مختلف خور رد زبان آلماني و نقاط قوت و ضعف خود به دست آوريد.

 

– شركت در آزمون تست داف در كشور شما ميسر است و مجبور نيستيد تنها براي شركت در يك آزمون به آلمان سفر كنيد.

 

گواهي و كارنامه برايتان ارسال مي گردد و بدين ترتيب مي توانيد قبل از سفر به آلمان تمامي مدارك لازم براي درخواست پذيرش از دانشگاههاي آلمان را با هزينة كمتر فراهم كنيد و در زمان خود نيز صرفه جويي كنيد.

 

– آماده سازي براي شركت در آزمون تست داف هدفمند است، زيرا اين آزمون هميشه همانگونه طراحي مي شود كه

 

در نمونة سؤال آزمون (قابل دسترسي در سايت تست داف) به چشم مي خورد. بنابراين تمامي بخشهاي آزمون بدون توجه به تاريخ شركت در آن از دشواري يكسان برخوردار خواهند بود.

 

– مؤسسه تست داف شبكه گسترده اي شامل مراكز متعدد رسمي و مجاز آزمون در سرتاسر دنيا را در بر مي گيرد كه اطلاعات فراگيري درباره نحوة

 

آزمون ارائه مي دهند. براي دريافت اطلاعات بيشتر ميتوان به دفاتر تبادلات آكادميك آلمان (DAAD) ، مراكز انستيتو گوته ،

 

آموزشگاههاي رسمي زبان آلماني و سفارت جمهوري فدرال آلمان مراجعه كرد.

 

– كارنامة آزمون تست داف مادام العمر معتبر است و محدوديت زماني ندارد.

– اگر از نتيجة كسب شده در آزمون راضي نباشيد، مي توانيد مجددا” (بدون محدوديت) در آزمون شركت كنيد.

 

 

 

چگونگي نام نويسي براي شركت در آزمون :

درخواست شركت در آزمون به صورت اینترنتی انجام مي پذيرد. برای اطلاع از چگونگی نام نویسی به سایت آلمانی مراجعه نمایید.
چگونه مي توان از نتايج آزمون اطلاع كسب كرد؟

كارنامه آزمون شش تا هشت هفته پس از برگذاري آزمون توسط مركز آزمون ارسال مي شود. در صفحه پشت كارنامه مذكور

توضيحات دقيقي درباره جزئيات تواناييهاي زباني در هر بخش آزمون ذكر شده است.

 

 

ساختار آزمون چگونه است؟

از آن جا كه آزمون تست داف مخصوص متقاضيان تحصيل در رشته هاي مختلف دانشگاهي مي باشد، مطالب و سؤالات آن همگي مربوط به مسائل دانشگاه مي باشد. برای اطلاع بیشتر از چگونگی این ساختار به سایت آلمانی مراجعه نمایید.
اکنون شما اطلاعاتی کلی درباره آزمون تست داف در اختيار داريد. همانطور که گفته شد مي توانيد اطلاعات بيشتر و نمونه سؤالات آزمون را در مراکز  آزمون و يا از طريق اينترنت بر روي سايت مؤسسه تست داف در بخش “آماده سازي براي شركت در آزمون” به دست آوريد.

موسسه زبان سفارت جمهوری فدرال آلمان اميدوار است تا شما با آمادگی خوب آزمون را با موفقيت پشت سر گذاشته ودر آينده ای نزديک به آرزوی خود مبني بر تحصيل در آلمان جامه عمل بپوشانيد.