تعیین سطح دوره ها

این آزمون جهت تعیین سطح معلومات فعلی شما طراحی شده است. اولویت سوالات آزمون از سطح ابتدایی تا پیشرفته می باشد.
هدف از تعیین سطح، سنجش سطح زبانی متقاضیان ثبت نام و مشاوره آموزشی است که توسط مدیران آموزش و کارشناسان واحد انجام می پذیرد. این سنجش سطح، برای کلاس های ترمیک یک ساعت و نیم و برای کلاس های تخصصی دو ساعت و نیم و به صورت کتبی و با تعیین وقت قبلی بصورت تلفنی و یا حضوری انجام می شود و یکی ازملزومات ثبت نام در علامه سخن  به شمار می آید.

همراه داشتن کارت شناسایی معتبر درهنگام تعیین سطح برای متقاضیان، الزامیست . آگاهی از کلیه مدارک ثبت نام (کپی شناسنامه، دو قطعه عکس، شهریه ثبت نام، قبض رسید تعیین سطح) این امکان را برای متقاضیان محترم فراهم می سازد که در همان روز پس از مشخص شدن سطح خود، زمان کلاس را مشخص نموده و جهت ثبت نام اقدام نمایند.

مدت اعتبار آزمون تعیین سطح 90 روز می باشد.

دانلود فرم تعیین سطح