IELTS - آموزشگاه علامه سخن

IELTS - آموزشگاه علامه سخن

جدول زمانبندی

جدول زمانبندی آزمون ایلتس:     تاریخ های برگزاری آزمون های آزمایشی تاریخ Date روز ظرفیت موجود ساعت آزمون بهمن ماه   97/11/01 21Jan دوشنبه برگزار شد 9 صبح 97/11/08…

رزرو و ثبت نام

داوطلب گرامی شروع آزمون راس ساعت 9:00 می باشد و داوطلب باید حداقل نیم ساعت قبل از شروع آزمون در اموزشگاه باشد و همراه داشتن کارت شناسایی الزامی می باشد.…

تغییر تاریخ آزمون

داوطلب گرامی هزینه تغییر تاریخ مبلغ 20000 هزار تومان می باشد. تغییر تاریخ تا ساعت 14 روز قبل از شروع آزمون امکان پذیر می باشد، در غیر اینصورت وجه آزمون…