TOEFL - آموزشگاه علامه سخن

TOEFL - آموزشگاه علامه سخن

جدول زمانبندی

* تاریخ های برگزاری آزمون های آزمایشی تافل *   **** به علت بالا بودن درخواست شرکت در آزمون آزمایشی تافل تا پایان سال 96 و همچنین تکمیل بودن کلیه…

رزرو و ثبت نام تافل

رزرو و ثبت نام تافل داوطلب گرامی شروع آزمون راس ساعت 9:00 می باشد و داوطلب باید حداقل نیم ساعت قبل از شروع آزمون در اموزشگاه باشد و همراه داشتن…

تغییر تاریخ آزمون

داوطلب گرامی تغییر تاریخ تا ساعت 12 روز قبل از شروع آزمون امکان پذیر می باشد، در غیر اینصورت وجه آزمون مسترد نمی گردد. هزینه تغییر تاریخ مبلغ 20000 هزار…