چرا آزمون آزمایشی ؟ - آموزشگاه علامه سخن

چرا آزمون آزمایشی ؟

چرا آزمون آزمایشی ؟

چرا آزمون آزمایشی؟

کسانی که در َآزمونهای آزمایشی شرکت می کنند در آزمون اصلی موفق تر از دیگران عمل می کنند. زیرا بدلیل کسب آشنایی و آگاهی و از همه مهمتر کسب تجربه از شرایط و نیازهای آزمون قبل از شرکت در آزمون اصلی نقاط ضعف و قدرت خود را بدرستی شناسایی کرده و در صورت نیاز با استفاده از مشاورین معتمد و راهنمایی آنان به رفع نقاط ضعف و از انجا به ارتقاء توانمندی و مهارتهای مورد نیاز و نهایتا به تقویت اعتماد بنفس خود می پردازند و از این رهگذر اکثر این افراد در همان آزمون اول موفق به کسب امتیاز مورد نظر خود می شوند.

آزمونهای آزمایشی در علامه سخن

آیا آزمونهای آزمایشی با آزمونهای اصلی قابل قیاس و یا نتایج آنها قابل اعتماد هستند؟

دریافت پاسخ به این سئوالات کمی صبر و حوصله می خواهد لطفا با ما همراه باشید:

الف- بسیاری از آزمونهای تمرینی موجود در بازار به لحاظ شکلی ( ظاهری و نمونه سئوالات) شباهت زیادی با آزمون اصلی  دارند اما به لحاظ محتوایی و تراز آزمونی یقینا یکسان و حتی قابل مقایسه با آزمون اصلی نیستند. زیرا تراز آزمون اصلی بگونه ای است که طراحی هر تست مستلزم عبور از مراحل استاندارد سازی و لاجرم هزینه های هنگفتی است که از عهده ناشرین آزمونها خارج است. بنابراین به لحاظ معیارهای استاندارد سازی، آزمونهایی که در بازارهای تجاری یافت می شوند فاقد ویژه گی استاندارد تراز آزمون تافل اصلی می باشند.

 

آزمایشی تافل:

سه نوع کارنامه برای هر آزمون آزمایشی ارائه می گردد. متقاضیان شرکت در آزمون آزمایشی باید نوع کارنامه مورد نظر خود را قبل از شرکت در آزمون انتخاب نمایند.

  

1-   کارنامه پایه Basic Test Report یا BTR

این کارنامه شبیه کارنامه اصلی تافل میباشد که امتیاز کسب شده در هر یک از چهار مهارت بطور جداگانه و مجموع امتیازات نیز گزارش می شود. در این کارنامه سطح توانمندی متناظر با امتیازات برای هر یک از مهارتها و در مجموع امتیازات نیز مشخص می شوند.

2- کارنامه تشریحی Extended Test Report یا ETR

*در بخش Reading و Listening

تعداد سئوالات پاسخ داده شده در هر گروه از سئوالات و مهارتهای مرتبط با آن سئوالات و اعلام میزان قوت و یا ضعف در هر گروه از سئوالات مشخص می شود. همچنین در پایان در مورد نمره گرفته شده در قیاس با نمره مورد نظر کامنت داده می شود.  

*در بخش Speaking

تحلیل و گزارشی از وضعیت آزمون دهنده در هر یک از بخشهای speaking به تفکیک معیارهای:

Appropriateness, Fluency, Pronunciation, Pace, Details, Grammar and a final comment on where generally your response needs

تحلیل و ارائه توصیه های مفید در بخش تحلیلی گزارش آورده می شود

*در بخش Writing

تحلیل از وضعیت writing در بخش تشریحی گزارش و دلایل از دست دادن نمره در هر یک از بخشهای writing ارائه می گردد.

3- کارنامه کامل Full Test Report یا FTR

این کارنامه علاوه بر کلیه اطلاعات مندرج در کارنامه پیشین ( ETR ) اطلاعات بیشتر و تفضیلی بشرح زیر را دربر خواهد داشت:

*در بخش Reading و Listening

علاوه بر تحلیل کلی موجود در کارنامه ETR تحلیل و تشریح وضعیت ازمون دهنده و توصیف سطح توانمندی و مفهوم امتیازات کسب شده به همراه توصیه هایی برای بهبود و ارتقا توانمندی .

* در بخش Writing و Speaking

علاوه بر ارائه تحلیل مانند کارنامه ETR از بخشهای مختلف، نمونه پاسخ های صحیح برای هر سئوال نیز برای مقایسه و آگاه شدن درج خواهد شد. همچنین راهنمایی های لازم برای تقویت مهارت های لازم در این بخشها و احیانا منابع و یا اقدامات لازم برای تحصیل نتیجه مطلوب پیشنهاد خواهند شد.

 

 

برای ثبت نام آزمونهای آزمایشی به لینکهای زیر مراجعه بفرمایید:

 

 

جدول زمانبندی آزمون آزمایشی تافل

جدول زمانبندی آزمون GRE

جدول زمانبندی آزمون IELTS

جدول زمانبندی آزمون OET