جدول زمانبندی - آموزشگاه علامه سخن

جدول زمانبندی

جدول زمانبندی

توجه!     توجه!

تاریخ های که با رنگ قرمز مشخص شده اند ظرفیت تکمیل می باشد.

 

 

 

 

تاریخ های برگزاری آزمون های آزمایشی جی ارای سال 97

تاریخ

Date

روز

ساعت

ظرفیت موجود

فروردین

97/01/17

06 Apr

پنجشنبه

9 صبح

باز

97/01/23

12 Apr

پنجشنبه

9 صبح

باز

97/01/30

20 Apr

پنجشنبه

9 صبح

تکمیل

اردیبهشت

97/02/06

26 Apr

پنجشنبه

9 صبح

باز

97/02/13

03 May

پنجشنبه

9 صبح

باز

97/02/20

10 May

پنجشنبه

9 صبح

باز

97/02/27

17 May

پنجشنبه

9 صبح

تکمیل

خرداد

97/03/03

24 May

پنجشنبه

9 صبح

تکمیل

97/03/10

31 May

پنجشنبه

9 صبح

باز

97/03/17

07 Jun

پنجشنبه

9 صبح

تکمیل

97/03/24

14 Jun

پنجشنبه

9 صبح

باز

97/03/31

21 Jun

پنجشنبه

9 صبح

باز