جدول زمانبندی - آموزشگاه علامه سخن

جدول زمانبندی

جدول زمانبندی

توجه!     توجه!

تاریخ های که با رنگ قرمز مشخص شده اند ظرفیت تکمیل می باشد.

 

 

تاریخ های برگزاری آزمون های آزمایشی جی ارای

تاریخ

Date

روز

ساعت

ظرفیت موجود

آبان

4/8/96

26 Oct

پنجشنبه

9 صبح

اتمام

11/8/96

2 Nov

پنجشنبه

9 صبح

تکمیل

25/8/96

16 Nov

پنجشنبه

9 صبح

تکمیل

آذر

2/9/96

23 Nov

پنجشنبه

9 صبح

باز

9/9/96

30 Nov

پنجشنبه

9 صبح

تکمیل

16/9/96

7 Dec

پنجشنبه

9 صبح

باز

22/9/96

13 Dec

چهارشنبه

14 بعدازظهر

باز

23/9/96

14 Dec

پنجشنبه

9 صبح

تکمیل

30/9/96

21 Dec

پنجشنبه

9 صبح

تکمیل

دی

7/10/96

28 Dec

پنجشنبه

9 صبح

باز

14/10/96

4 Jan

پنجشنبه

9 صبح

باز

21/10/96

11 Jan

پنجشنبه

9 صبح

باز

28/10/96

18 Jan

پنجشنبه

9 صبح

باز

بهمن

5/11/96

25 Jan

پنجشنبه

9 صبح

باز

12/11/96

1 Feb

پنجشنبه

9 صبح

باز

19/11/96

8 Feb

پنجشنبه

9 صبح

تکمیل

26/11/96

15 Feb

پنجشنبه

9 صبح

باز

اسفند

3/12/96

22 Feb

پنجشنبه

9 صبح

تکمیل

10/12/96

1 Mar

پنجشنبه

9 صبح

باز

17/12/96

8 Mar

پنجشنبه

9 صبح

باز

24/12/96

15 Mar

پنجشنبه

9 صبح

باز