جدول زمانبندی - آموزشگاه علامه سخن

جدول زمانبندی

جدول زمانبندی

جدول زمانبندی آزمون ایلتس:

ساعت

تاریخ

روز

9-13

19/11/95

سه شنبه

9-13

26/11/95

سه شنبه

9-13

03/12/95

سه شنبه

9-13

10/12/95

سه شنبه

9-13

17/12/95

سه شنبه

9-13

24/12/95

سه شنبه

9-13

15/01/96

سه شنبه

9-13

22/01/96

سه شنبه

9-13

29/01/96

سه شنبه

9-13

05/02/96

سه شنبه

9-13

12/02/96

سه شنبه

9-13

19/02/96

سه شنبه

9-13

26/02/96

سه شنبه

9-13

02/03/96

سه شنبه

9-13

09/02/96

سه شنبه

9-13

16/03/96

سه شنبه

9-13

23/03/96

سه شنبه

9-13

30/03/96

سه شنبه

9-13

06/04/96

سه شنبه

9-13

13/04/96

سه شنبه

9-13

20/04/96

سه شنبه

9-13

27/04/96

سه شنبه

9-13

03/05/96

سه شنبه

9-13

10/05/96

سه شنبه

9-13

17/05/96

سه شنبه

9-13

24/05/96

سه شنبه

9-13

31/05/96

سه شنبه

9-13

07/06/96

سه شنبه

9-13

14/06/96

سه شنبه

برای ثبت نام در آزمون آزمایشی IELTS لطفا به لینک زیر مراجعه بفرمایید:

ثبت نام آزمون آزمایشی IELTS