جدول زمانبندی - آموزشگاه علامه سخن

جدول زمانبندی

جدول زمانبندی

جدول زمانبندی آزمون ایلتس:

 

تاریخ های برگزاری آزمون های آزمایشی

ساعت آزمون

ظرفیت موجود

روز

Date

تاریخ

ماه

ساعت 10

باز

شنبه

27 April

07/02/98

اردیبهشت

ساعت 10

باز

شنبه

04 May

14/02/98

ساعت 10

باز

یکشنبه

12 May

22/02/98

ساعت 10

باز

شنبه

25 May

04/03/98

خرداد

ساعت 10

باز

یکشنبه

02 June

12/03/98

ساعت 10

باز

یکشنبه

09 June

19/03/98

ساعت 10

باز

یکشنبه

16 June

26/03/98

 

 

 

 
 

برای ثبت نام در آزمون آزمایشی IELTS لطفا به لینک زیر مراجعه بفرمایید:

ثبت نام آزمون آزمایشی IELTS