جدول زمانبندی - آموزشگاه علامه سخن

جدول زمانبندی

جدول زمانبندی

***

امتیاز ویژه :

1-(آزمون آزمایشی اولین چهارشنبه ماه همراه با مشاوره رایگان می باشد)

2- داوطلبانی که از طریق موسسه علامه سخن آزمون تافل رسمی را ثبت نام کنند شامل  30% تخفیف در آزمون آزمایشی می شوند .

 

تاریخ های برگزاری آزمون های آزمایشی

تاریخ

Date

روز

ظرفیت موجود

تیر

04/04/97

25 Jun

دوشنبه

برگزار شد

11/04/97

2 Jul

دوشنبه

برگزار شد

13/04/97

4 Jul

چهارشنبه

برگزار شد

20/04/97

11 Jul

چهارشنبه

تکمیل

25/04/97

16 Jul

دوشنبه

تکمیل

27/04/97

18 Jul

چهارشنبه

تکمیل

مرداد

01/05/97

Jul23

دوشنبه

باز

03/05/97

Jul25

چهارشنبه

تکمیل

08/05/97

Jul30

دوشنبه

باز

22/05/97

13 August

دوشنبه

باز

24/05/97

15 August

چهارشنبه

باز

29/05/97

20 August

دوشنبه

باز

شهریور

07/06/97

29 August

چهارشنبه

باز

12/06/97

03 September

دوشنبه

باز

19/06/97

10 September

دوشنبه

باز

21/06/97

12 September

چهارشنبه

باز

26/06/97

17 September

دوشنبه

باز