جدول زمانبندی - آموزشگاه علامه سخن

جدول زمانبندی

جدول زمانبندی

***

امتیاز ویژه :

 داوطلبانی که از طریق موسسه علامه سخن آزمون تافل رسمی را ثبت نام کنند شامل  30% تخفیف در آزمون آزمایشی می شوند.

 

تاریخ های برگزاری آزمون های آزمایشی

ساعت آزمون

ظرفیت موجود

روز

Date

تاریخ

ماه

ساعت 10

برگزار شد

دوشنبه

22 April

02/02/98

اردیبهشت

ساعت 10

برگزار شد

دوشنبه

29 April

09/02/98

ساعت 10

تکمیل شد

دوشنبه

06 May

16/02/98

ساعت 10

باز

دوشنبه

13 May

23/02/98

ساعت 10

باز

دوشنبه

20 May

30/02/98

ساعت 10

باز

چهارشنبه

May 29

08/03/98

خرداد

ساعت 10

باز

دوشنبه

10 June

20/03/98