جدول زمانبندی - آموزشگاه علامه سخن

جدول زمانبندی

جدول زمانبندی

***

امتیاز ویژه :

 داوطلبانی که از طریق موسسه علامه سخن آزمون تافل رسمی را ثبت نام کنند شامل  30% تخفیف در آزمون آزمایشی می شوند.

تاریخ های برگزاری آزمون های آزمایشی

تاریخ

Date

روز

ظرفیت موجود

مهر

02/07/97

Sep 24

دوشنبه

تکمیل

09/07/97

Oct 01

دوشنبه

تکمیل

11/07/97

Oct 03

چهارشنبه

تکمیل

16/07/97

Oct 08

دوشنبه

تکمیل

18/07/97

Oct 10

چهارشنبه

تکمیل

30/07/97

Oct 22

دوشنبه

تکمیل

آبان

02/08/97

Oct 24

چهارشنبه

تکمیل

12/08/97

Nov 03

شنبه

تکمیل

15/08/97

Nov 06

سه شنبه

تکمیل

20/08/97

Nov 10

یک شنبه

تکمیل

22/08/97

Nov 13

سه شنبه

تکمیل

28/08/97

Nov 19

دوشنبه

تکمیل

30/08/97

Nov 21

چهارشنبه

تکمیل

آذر

07/09/97

Nov 28

چهارشنبه

تکمیل

12/09/97

Des 03

دوشنبه

باز

14/09/97

Des 05

چهارشنبه

تکمیل

19/09/97

Des 10

دوشنبه

باز

21/09/97

Des 12

چهارشنبه

باز

26/09/97

Des 17

دوشنبه

باز

28/09/97

Des 19

چهارشنبه

باز