استخدام روز - آموزشگاه علامه سخن

استخدام روز

استخدام روز

موسسه فرهنگی علامه سخن :

از همکار خانم جهت امور دفتری و اداری با شرایط زیر دعوت بعمل می آید:

1- مسلط به امور دفتری و کامپیوتر

2- منظم و متعهد

3- روابط عمومی خوب

4- رعایت شئونات اسلامی و اخلاقی 

**** حقوق طبق وزارت کار+بیمه

 

جهت ارائه درخواست اینجا را کلیک نمایید.