پک آزمون ، تصحیح ، مشاوره - آموزشگاه علامه سخن

پک آزمون ، تصحیح ، مشاوره

پک آزمون ، تصحیح ، مشاوره

پک های آموزشی – آزمایشی

1-( آزمون Basic – کارگاه-آزمون) = 215000 تومان

2- ( آزمون Extended -مشاوره)= 150000 تومان

3-( آزمون Extended– مشاوره-آزمون)= 200000 تومان

4- ( مشاوره – آزمون extended /Basic )-(کارگاه-آزمون و ......)=(100000 / 160000 تومان)

 

برای مشاهده تفاوتهای انواع آزمونها و ثبت نام  به لینک زیر مراجعه بفرمایید:

 چرا آزمون آزمایشی؟