آموزش مجازی - آموزشگاه علامه سخن

آموزش مجازی - آموزشگاه علامه سخن

1-نرم افزارهای مورد نیاز برای ورود به کلاس مجازی

با سلام مفتخریم که در آموزشگاه علامه سخن جهت سهولت آموزش شما و فراگیری دروس همچنین صرفه جویی در زمان شما، در بخش آموزش مجازی این موسسه خدمت رسان به…

2-راهنمای ورود و استفاده کاربران از سامانه آموزش مجازی

با سلام مفتخریم که در آموزشگاه علامه سخن جهت سهولت آموزش شما و فراگیری دروس همچنین صرفه جویی در زمان شما، در بخش آموزش مجازی این موسسه خدمت رسان به…