تصحیح آنلاین آزمون GRE :

شما می توانید با ارسال رایتینگ و پرداخت هزینه های نوع دریافت تصحیح خود را اعلام و دریافت نمایید .
همچنین با ارسال اطلاعات مورد نیاز برای مشاوره و پرداخت هزینه ازمشاوره هم برخوردار گردید .
مسیر های کسب اطلاعات بیشتر و ارسال فایل :

واتس آپ : 1701 900 – 0937

ایمیل : office@asmdi.ir

تماس : 4506 8879