ثبت نام ® GRE

6/040/000تومان

: قیمت ووچر   

برای دریافت ووچر با موسسه تماس بگیرید

شما می توانید از طریق علامه سخن هم در این مرکز و هم در تمامی مراکز برگزار کننده آزمون های ETS در ایران ثبت نام نمایید

>برای ثبت نام در آزمون جی آر ای می توانید به دو روش
ثبت نام توسط موسسه
متقاضی می بایست ابتدا پرفایلی در سابت ETS تشکیل بدهد سپس فرم زیرا تکمیل نمایید
توجه : به علت محدود بودن تعداد ووچر ها و درخواست بالا قبل از پرداخت با موسسه تماس گرفته واز موجود بودن ووچر اطمینان حاصل نمایید

حتما تایید وارییز را ارسال نمایید

حتما با موسسه جهت خرید هماهنگ نمایید

برای خرید و دریافت ووچر کلیک نمایید

    IR220550015585008872887001: شماره کارت :5854-5608-1211-6274 بانک اقتصاد نوین – موسسه علامه سخن - شماره شبا