تصحیح آزمون آزمایشی تافل :

شما می توانید با انجام یک آزمون آزمایشی در خانه و فرستادن فایل های آزمونی( فرستادن فایل های که با توجه به نوع کارنامه در خواستی  متفاوت هست ) برای ما کارنامه ای دقیق دریافت کنید .

شما همچنین می توانید از خدمات جانبی آزمون آزمایشی  با ارسال آزمون خود وپرداخت هزینه  درخواست مشاوره داشته باشید .

شماره های تماس برای هماهنگی و کسب توضیحات بیشتر  :

واتس اپ : 1701 900 – 0937

تلفن : 4506 8879

ایمیل : office@asmdi.ir