خرید ®vocher TOEFL iBT

 7/250/000 تومان

قیمت ووچر

برای دریافت ووچر با موسسه تماس بگیرید

شما می توانید از طریق علامه سخن هم در این مرکز و هم در تمامی مراکز برگزار کننده آزمون های ETS در ایران ثبت نام نمایید

خرید ووچر آزمون تافل

دریافت ووچر :

فرم های پایین را دانلود ، تکمیل و به ایمیل موسسه همراه با تاییده واریز ارسال نمایید
office@asmdi.ir.

حتما با موسسه جهت خرید هماهنگ نمایید

دانلود فرم 1

دانلود فرم تافل 2

برای رزرو و ثبت نام کلیک کنید