رزرو و ثبت نام تافل

داوطلب گرامی

شروع آزمون راس ساعت 09:00 می باشد و داوطلب باید حداقل نیم ساعت قبل از شروع آزمون در اموزشگاه باشد . نتایج آزمون بسته به نوع کارنامه انتخابی و زمان ثبت نام به نوبت آماده ارائه می باشد.

توضیحات آزمون آزمایشی

قوانین ثبت نام آزمون آزمایشی :

  • متقاضی هنگام ثبت نام باید تاریخ آزمون خود را تعیین نماید
  • 48 ساعت قبل از تاریخ تعیین شده و فقط 1 بار متقاضی می تواند تاریخ را جابه جا نماید .
  • به علت فرمت قبلی بودن آزمون تا اعمال تغییرات هزینه اعلامی با تخفیف می باشد
  • چنانچه متقاضی روز آزمون حضور نداشته باشد هزینه پرداختی سوخت می شود و به هیچ عنوان قابل استرداد نمی باشد

جهت ثبت نام در آزمون آزمایشی فرم زیر را تکمیل نموده .

هزینه آزمون را واریز نمایید و در قسمت مربوطه بارگزاری نمایید
شماره کارت -5429-4250-8610-6219 به نام سید داوود خادم موسوی
Basic 1/300/000 R Extended 2/000/000 R Full 2/600/000 R هزینه آزمون