ثبت نام آزمون ® TOEFL iBT

 

 000 / 250 / 7 تومان

قیمت ووچر

برای دریافت ووچر با موسسه تماس بگیرید

شما می توانید از طریق علامه سخن هم در این مرکز و هم در تمامی مراکز برگزار کننده آزمون های ETS در ایران ثبت نام نمایید

برای ثبت نام در آزمون تافل می توانید به دو روش
ثبت نام توسط موسسه

که می بایست ابتدا متقاضی پرفایلی در سابت ETS تشکیل بدهد سپس فرم زیرا تکمیل نمایید
توجه : به علت محدود بودن تعداد ووچر ها و درخواست بالا قبل از پرداخت با موسسه تماس گرفته واز موجود بودن ووچر اطمینان حاصل نمایید

حتما قبل از خرید با موسسه هماهنگ نمایید
حتما تایید وارییز را ارسال نمایید

خرید و دریافت ووچر کلیک نمایید

    IR220550015585008872887001: شماره کارت :5854-5608-1211-6274 بانک اقتصاد نوین – موسسه علامه سخن - شماره شبا