قوانین شرکت در آزمون آزمایشی :

1- شروع آزمون ساعت 8 صبح هست و دانشجویان باید حداقل نیم ساعت زودتر در مرکز حضور داشته باشند .

2 – تاخییر یا عدم حضور در مرکز در زمان تعیین شده به منظور غیبت  می باشد و آزمون شما کنسل می شود .

3 – درصورت نیاز به جا به جایی آزمون با پرداخت مبلغ 50 هزار تومن تا 24 ساعت قبل از روز آزمون امکان پذیر هست .

4- در صورت نیاز به لغو آزمون بدون توجه به نوع کارنامه  موسسه با کسر مبلغ 80 هزار تومن باقی مبلغ را به شما بر می گردانند .

قوانین خرید و ثبت نام آزمون اصلی تافل و یا جی آر ای :

1- با توجه باینکه ارزش ووچر به شماره ان میباشد خریدار از لحظه دریافت ووچر مسئولیت کامل حفظ و نگهداری انرا متقبل میشود.
2- خریدار آگاه و مطلع است که خرید ووچر غیر قابل فسخ و یا استرداد میباشد.
3- از لحظه تحویل ووچر به خریدار، خریدار اذعان مینماید کلیه مسئولیتهای متصوره از فروشنده سلب شده و خریدار حق طرح هرگونه ادعایی و بویژه ادعای باطل بودن شماره ووچر را از خود سلب مینماید.

قوانین ثبت نام در دوره های آموزش زبان

1- شروع و پایان هر ترم قبل از ثبت نام اعلام می شود و هر گونه تغییر باید با تایید بخش آموزش موسسه صورت بگیرد .

2- دوره های اعلامی به دانشجو با توجه به سطح دانشجو بوده و بعد از ثبت نام تغییر سطح و دوره امکان پذیر نمی باشد .

3 – دوره های بر اساس حد نساب دانشجو ها تشکیل م ی شود و  در صورت انصراف موسسه مبلغی را به دانشجو بر نمی گردانند .

بعد از ثبت نام موسسه ثبت نام را قطعی می دانند و طبق بند های اعلامی عمل خواهد کرد .