TOEFL ® و GRE ® قوانین آزمون های بین المللی

مقررات شرکت در آزمون TOEFL®-iBT و ®GRE ضمن عرض سلام و آرزوی موفقییت برای شما دانشجویان عزیز خواهشمندیم  با توجه به موارد زير ما را در برگزاري مطلوب آزمون همراهی فرمایید : زمان پذیرش آزمون : پذیرش حداقل يك ساعت قبل از آغاز آزمون شروع و تا 30 قبل از شروع آزمون پایان می یابد