Writing و Speaking تصحیح

موسسه علامه سخن در راستای ارتقاء کیفیت آموزشی خود راههای ویژه و متفاوتی را برای دانشجویان ایجاد کرده است تصحیح  Speaking  و Writing چنانچه -          نمره Speaking  و Writing شما از دیگر مهارت ها پایین تر می باشد -          نمره Speaking  و Writing شما در یک